ارتباط عدم موفقیت در پرکردن دندان با سیگارکشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و ژنتیک

1397/07/14 4144 بازدید چاپ

محققین دریافتند احتمال پرکردگی ناموفق در افرادی که الکل مینوشند و مردان سیگاری بیش از سایرین است. همچنین تیم تحقیقاتی دریافتند ژنتیک نیز در این زمینه نقش دارد. اما تفاوت عمده ای بین نرخ شکست در پرکردگی های آمالگام و کامپوزیت مشاهده نگردید. بررسی سوابق ژنتیکی فرد میتواند به دندانپزشکان در تخمین نرخ شکست پرکردگی کمک نماید.

پرکردگی می تواند به دلایل مختلف، از جمله ایجاد اولیه پوسیدگی دندان یا جدا  شدن پرکردگی شکست بخورد. تا به حال مشخص نشده است که آیا پرکننده های جدید کامپوزیت رزین از پر کننده های آمالگام سنتی، که برای بیش از 150 سال استفاده شده اند اما حاوی جیوه، فلز سمی هستند، پایدارتر هستند یا خیر

تا کنون تفاوت  عمده ای بین این دو ماده پر کننده کشف نشده است اما پرکننده های کامپیوزیتی توصیه میشوند چرا که به اندازه آالگام بادوام بوده و بعلاوه سمی نیستند.

محقین دریافتند در دو سال اول بعد از پرکردن اغلب شکست ها در بیمارانی که الکل مینوشند و مردان سیگاری رخ میدهد. بعلاوه در افرادی که ژن MMP2 دارند شکست پرکردگی بیشتر است.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات